Emergència humanitària al Mediterrani: suport a les autoritats locals i regionals

Intervenció al Ple del Parlament Europeu, el dia 3 d'octubre de 2018, del diputat d'Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras